Disclaimer

Touch of Matrix™ en de overige coaching en therapie van Beweeg in Balans zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Touch of Matrix™ en de overige coaching en therapie van Beweeg in Balans zijn een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of Matrix™ en de overige coaching en therapie van Beweeg in Balans sluiten geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De Touch of Matrix therapievorm en de overige coaching en therapie van Beweeg in Balans nemen geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Touch of Matrix therapeuten onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel Touch of Matrix en de overige coaching en therapie van Beweeg in Balans fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix en de overige coaching en therapie van Beweeg in Balans doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

Facebook Linkedin Instagram