Op Reis door de wereld van emoties

Deze sessies zijn gericht op het spelenderwijs leren herkennen en omgaan met emoties van je kind, waarbij we gebruik maken van diverse materialen en spelvormen.

Op een gezonde manier leren omgaan met emoties, legt een stevig fundament voor de rest van het leven van je kind. Je kind leert zichzelf beter kennen en kan makkelijker gezonde relaties opbouwen en onderhouden.

Op een gezonde manier met emoties omgaan helpt je uiteindelijk ook om jezelf fysiek gezond te houden, want emoties die doorvoeld, herkent en erkent worden, hoeven zich niet vast te zetten in je lichaam en hoeven dan dus niet tot uiting te komen in psychosomatische ziektes.

Je kind heeft er dus levenslang profijt van als het op jonge leeftijd al leert om goed met emoties om te gaan.

Deze sessies kunnen individueel met je kind gedaan worden en samen met jou als ouder.

Door als ouder betrokken te zijn bij wat je kind leert, kun je je kind ondersteunen in zijn/ haar leerproces. Vaak hebben we zelf als kind ook niet echt geleerd om goed met onze emoties om te gaan. Dus hoe mooi is het als je dit proces samen met je kind kunt gaan?

Cursus “Op Reis door de Wereld van Emoties”

Na de zomervakantie start de cursus “Op Reis door de Wereld van Emoties”

Deze bestaat uit 6 kinderbijeenkomsten en 9 ouderbijeenkomsten.

De kinderbijeenkomsten vinden plaats op zaterdagen van 14.00 tot 16.00:

9 september

16 september

23 september

30 september

7 oktober

14 oktober

De ouderbijeenkomsten vinden plaats op donderdagavonden van 20.00 tot uiterlijk 22.00:

31 augustus

7 september

14 september

21 september

28 september

5 oktober

12 oktober

26 oktober

Investering: 570,-

Facebook Linkedin Instagram