Hooggevoelig, High Sensation Seeker, Strong-Willed, introvert, extravert…. wat is nou wat?

Hooggevoelig of niet?

De term hooggevoelig of hoogsensitief begint al aardig ingeburgerd te raken. Vaak is deze eigenschap goed te herkennen aan de lijstjes met kenmerken die je op internet kunt vinden.

Het kan zijn dat je je wel herkent in een groot deel van de kenmerken, maar ook voor een deel niet en wel ‘voelt’ dat je hooggevoelig bent. Hoe kan dat?

Verschillende vormen

Er wordt steeds meer bekend over de andere vormen van hoogsensitiviteit. Deze gaan altijd samen met een groot deel van de eigenschappen die horen bij hoogsensitiviteit en kunnen zelfs allemaal tegelijk in 1 persoon voorkomen.

Introvert/ extravert

Daarbij wordt er nog het onderscheid gemaakt tussen introvert en extravert. Over het algemeen wordt aangenomen dat introverte mensen liever op zichzelf zijn en extraverte mensen juist erg sociaal en expressief zijn.

In de psycholgie wordt met introvert bedoeld; mensen die opladen van alleen zijn en met extravert; mensen die opladen van juist onder de mensen zijn.

Alle vormen van hoogsensitiviteit, kunnen samen gaan met introversie en met extraversie.

Over één kam

Vaak worden extravert, High sensation seeker en strong willed over één kam geschoren.

Dit is niet helemaal juist. Ze komen vaak wel in combinatie met elkaar voor, maar kunnen ook los van elkaar komen.

Om je een duidelijker beeld te geven van de verschillende varianten, geef ik hieronder een kort overzicht hoe de verschillende vormen zich kunnen uiten.

Hoogsensitief (HSP)

Gevoeligheid uit zich zowel op lichamelijk als op emotioneel en spiritueel niveau. Het zijn vaak bewuste mensen, die anderen graag helpen en zich betrokken voelen bij het wel en wee van de wereld en de medemens.

Introvert:

Terug getrokken, verlegen, zachtaardig, stil, meegaand.

Bij zo’n 70% van de hooggevoelige mensen uit deze eigenschap zich inderdaad op deze manier, in meer of mindere mate.

Extravert:

Zijn graag onder de mensen, zoeken sociale situaties juist op.

Hoogstimulatief/ High sensation seeker (HSS)

Minder bekend is zijn de mensen die hoogsensitief zijn en tegelijkertijd juist prikkels opzoeken. Dit zijn mensen die gericht zijn op actie, avontuur, nieuwe ervaringen en activiteiten die de adrenaline verhogen.

Dit lijkt erg tegenstrijdig, want aan de ene kant hebben ze meer rust nodig om prikkels te verwerken, terwijl ze juist die prikkels veelvuldig opzoeken. Deze eigenschappen worden echter aangestuurd door verschillende zenuwbanen. Dit zijn mensen die zichzelf makkelijk overprikkelen door over hun grenzen te gaan. 

Introvert:

Zijn steeds op zoek naar nieuwe ervaringen. Doen dit alleen of met 1 persoon. Over het algemeen zullen het rustigere activiteiten zijn; een nieuwe studie, een verre reis, een nieuwe hobby.

Extravert:

Willen activiteiten liefst met meerdere vrienden doen. Deze mensen zullen de meer actievere, risicovollere activiteiten opzoeken, zoals bungeejumpen, parachutespringen, karten, etc. Door hun hsp karakter hebben ze ook behoefte aan voldoende rust.

Voor mensen met deze eigenschap is het extra belangrijk om hun grens goed te leren voelen en te bewaken.

Hooggevoelig en ‘strong willed’ (HG&SW)

Dan heb je nog de groep die HSP in combinatie met ‘strong willed’ zijn. Dit zijn mensen die precies weten wat ze willen, behoefte hebben aan hogere mate van autonomie, zelf de regie willen, moeite ermee hebben als anderen voor hen bepalen. Ze laten zich niet zomaar de wet voorschrijven. Kunnen innerlijke strijd ervaren, omdat ze sterke neiging voelen hun eigen zin te doen, ook als dit indruist tegen wensen en verwachtingen van anderen. Aan de andere kant zijn ze als hsp-er zo gericht zijn op het bewaren van de harmonie en kunnen ze zich goed inleven in de behoeften van een ander. De sterke wil neemt meestal toch de overhand. Achteraf kunnen ze zich dan schuldig voelen, dat ze toch hun eigen zin hebben gedaan.

Introvert

Zullen op tactvolle wijze hun zin doen, zonder al teveel de strijd aan te gaan. Zeggen misschien ja tegen een ander en doen dan nee.

Extravert

Zijn overduidelijk in wat ze wel en niet willen en schuwen het niet om de strijd daarover aan te gaan. Brengen hun mening duidelijk onder woorden, kunnen goed beargumenteren en anderen overtuigen. Het zijn vaak leiders van nature. Als ze doorschieten in deze kwaliteit, kunnen ze drammerig worden.

Alles tegelijk; HSP, extravert, HSS en Strong-Willed

Uit onderzoek is gebleken dat slechts 4% van hoogsensitieve mensen deze combinatie heeft.

Dit zijn dus mensen veel eigenschappen van HSP hebben en daarbij gericht zijn op nieuwe ervaringen en uitdagingen, sociale activiteiten, duidelijk weten wat ze willen en hun mening niet onder stoelen of banken steken. Daarbij raken ze ook sneller dan gemiddeld overprikkeld en hebben meer dan gemiddeld de tijd nodig om te herstellen. Dit zijn mensen die zichzelf gauw overprikkelen en hooguit korte momentjes van rust nemen. Geen gemakkelijke combi! Het zijn temperamentvolle mensen. Als ze hun eigenschappen goed weten te gebruiken, kunnen het sterke leiders zijn (formeel of informeel).

© Beweeg in Balans

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Facebook Linkedin Instagram